Πως αλλάζουμε κωδικό σε σύστημα PARADOX SP.

Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για κεντρικές μονάδες PARADOX σειράς SP (SP4000, SP5500, SP6000 και SP7000)

Για πληκτρολόγια K10V, K10H, K32, K32LCD, K32LCD+, K35, K636

  • Πατάμε το πλήκτρο με το σχήμα του POWER power button(ή ON-OFF επάνω αριστερά κουμπάκι).
  • Τον παλιό μας MASTER (01) κωδικό.
  • Επιλέγουμε τον χρήστη που θέλουμε, από 01(MASTER) έως 32 (που είναι ο τελευταίος και είναι κατά πάσα πιθανότητα προγραμματισμένος σε κωδικό ενέδρας ή απειλής).
  • Εισάγουμε το νέο μας κωδικό (4 ψηφία ή 6 αν είναι προγραμματισμένο το σύστημα να δέχεται 6 ψήφιους κωδικούς).
  • Επαναλαμβάνουμε τον νεο κωδικό για επιβεβαίωση.
  • Αν δεν θέλουμε να εισάγουμε κάποιο νέο τηλεχειριστήριο πατάμε το πλήκτρο ENTER enter button διαφορετικά πατάμε ένα κουμπί από το τηλεχειριστήριο δύο φορές.
  • Αν δεν θέλουμε να εισάγουμε και άλλον χρήστη στο σύστημα πατάμε το πλήκτρο CLEAR clear button.
  • Δοκιμάζουμε τον νέο μας κωδικό πληκτρολογώντας τον, αν έχουμε κάνει σωστά τη διαδικασία το σύστημα θα αρχίσει να οπλίζει σε full Arm ολική όπλιση, εισάγουμε ξανά τον νέο κωδικό για να αφοπλίσει το σύστημα.