Η EVOHD είναι μια βελτιωμένη έκδοση του EVO192, είναι ο πυρήνας του συστήματος PARADOX Insight, με την υποστήριξη του ανιχνευτή - κάμερα HD77.
Παρέχει ταχύτερη και πιο αξιόπιστη επικοινωνία στις γραμμές VOIP στα 1.200 bauds και μεγάλο τροφοδοτικό 3.5A με γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας.
Με τη χρήση ενός μετασχηματιστή 75VA, έως 2Α της ισχύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βοηθητική έξοδο και μια μπαταρία 7AH θα φορτιστεί σε λίγες ώρες.
Πολλές μέθοδοι επικοινωνίας του πίνακα ελέγχου για αναφορές στον κεντρικό σταθμό παρακολούθησης (CMS) μέσω IP, GSM, GPRS, σταθερό ή οποιοδήποτε συνδυασμό.

Σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση και επέκταση των πρόσθετων προϊόντων, η EVOHD μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 254 συσκευές συναγερμού και 192 ζώνες.
Ευέλικτη ανάθεση ζώνης του πίνακα ελέγχου, επιτρέπει σε κάθε ανιχνευτή (διευθυνσιοδοτιμμένο) να προγραμματιστεί σε όποια ζώνη χρειαστεί, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση της σύνδεσης και του ανιχνευτή.

EVOHD Βασικά Χαρακτηριστικά

Ταχύτερη επικοινωνία σε γραμμές VOIP στα 1200 bauds
Αποδοτική φόρτιση της μπαταρίας - μέχρι και 1.5A 
Παροχή ρεύματος 2.5A.
Ισχύς 2Α διαθέσιμο για τις μονάδες / συσκευές (απαιτεί ένα μετασχηματιστή 75VA)
Ψηφιακός δίαυλος επικοινωνίας (bus).
Παρέχει συνεχή επικοινωνία, με τις επιμέρους συσκευσές του συστήματος.
Ολοκληρωμένη  αναφορά TAMPER EVOHD στις συνδεδεμένες συσκευές χωρίς extra καλωδίωση.
Προγραμματιζώμενες έξοδοι PGM
4 στην πλακέτα της κεντρικής μονάδας, PGMs (2-4)
1 ρελέ 5Α στην μονάδα
PGM1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής καπνού 2 καλωδίων.