Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης - Κέντρο λήψης σημάτων - SMS & Email.

Ο κεντρικός σταθμός παρακολούθησης και αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων, είναι μια υπηρεσία που παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες μας και αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματά μας.

Ο σταθμός μας μπορεί να δεχθεί θεωρητικά άπειρους χρήστες - πελάτες.

 

Το σύστημά μας είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και δεν μεσολαβεί ανθρώπινος παράγοντας, έτσι δεν υπάρχει και η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.

Η διάταξη του σταθμού μας είναι τέτοια, έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να υπάρξει κάποιου είδους δυσλειτουργία και προσωρινή διακοπή στην υπηρεσία.

Το σύστημα που εμείς έχουμε αναπτύξει είναι ιδεατό και λειτουργεί ταυτόχρωνα σε 6 διαφορετικά σημεία 3 στην Ελλάδα, 2 στη Γερμανία και 1 στις ΗΠΑ.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα της υπηρεσίας μας.

Η λειτουργία του σταθμού μας είναι απλή...
Το σύστημα συναγερμού συνδέεται μέσω απλής τηλεφωνικής γραμμής με το σύστημα του κεντρικού σταθμού μας. Εκεί γίνεται η διαλλογή του σήματος. Αν το σήμα είναι προς ειδοποίηση ή απλά για καταγραφή και ακολούθως γίνονται οι διαδικασίες ειδοποίησης μέσω sms και email ή αποθήκευσης του σήματος προς αρχειοθέτηση.

Τα σήματα που είναι προς ειδοποίηση είναι:

  • Συναγερμός και από ποια ζώνη.
  • Πανικός και από ποιο χρήστη ή ζώνη.
  • Ιατρική ανάγκη.
  • Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς.
  • Πτώση μπαταρίας του συστήματος και απαναφορά.
  • Απόλεια ρεύματος 220V από το δίκτυο και επαναφορά.
  • Κωδικός απειλής.


Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δρομολογούνται όλα τα σήματα μετά την επεξεργασία τους. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ειδοποίηση καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας LIVE.
Τα σήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι όλα τα σήματα που στέλνει ο συναγερμός.

Ακόμη, όλα τα σήματα που λαμβάνονται, αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα για χρήση για διάστημα 3 μηνών.

Όλα τα σήματα είναι διαθέσιμα και ON-LINE μέσω της ιστοσελίδας μας (χρειάζεται λογαριασμός).

 Cms sms message